Day 1

 6:05己經準備好一切,打個電話俾倩兒,原來佢刷緊牙~la~d係佢做事既作風,總之佢冇乜遲到就得喇6:35倩兒爸爸架的士駛到我屋企樓下個巴士站,倩兒媽咪都係到,真係羨慕死人,成家人送機!

7:10到達機場~第一時間去check-in,排左半個鐘頭隊就ok原來有成三個團都係同我地同一班機喎!~唔知佢地d行程同我地一唔一樣呢~之後去左食個好難食既麥記雞扒早餐就去櫃員機攞錢,我攞左2500,倩兒就攞左30009:00入閘,飛機9:40就起飛喇~第一次坐飛機的感覺好特別,好期待~仲要有得坐窗口住添~不過隻耳仔好痛,同埋d機位真係唔大,d路又窄,厠所又細,飛機餐亦唔見得有乜好食~雖然對搭飛機冇乜好感,但係話晒都叫第一次~

2:00抵達仁川機場,個機場都幾靚ga~出左閘之後第一件事去兌換d won返黎~哈哈~港幣1150.41won~即係我有成376,025,三十幾萬聽落係咪好多錢呢~之後我地去左information counter,問下人點去雪嶽山,因為我地真係唔夠資料去plan呢一日既行程。接待我地既韓人好nice,佢d英文都OK ga~本來我地諗住2:30就起行去酒店,但係我地因為要研究張電話卡點用,最後要成3:40先係機場的13A閘搭601-5巴士去明洞.架巴士真係好舒適,搭左一個鐘頭就到喇~

5:20準備好一切,從仁宗酒店906室出發去行街,本來諗住行晒新村同弘大,但係原來梨大同新村好近,所以唔去弘大去左梨大,行左好耐呀.我地呢兩隻為食鬼首先去左梁望峯介紹既Orange食生果同雪糕,我到都係指指點點咁叫佢俾d野我地食,原來攞蕃薯當生果食幾好味ga~之後去左打機,打拍拍機呀.好平咋~我地發現街上面有好多小攤檔賣野食,而檔檔都有神奇腸粉呢?見到佢紅噹噹,我覺得佢係甜醬,誰不知佢並唔係腸粉咁簡單,而係好辣好辣既米糕呀 >x<!!!我同倩兒幾經辛苦終於食晒佢,佢連冰水都唔俾我地,仲要俾碗熱到爆既湯我地,諗起都覺得又辣又熱.所以食完即刻去左7-11買野飲.一路行覺得韓國都真係幾熱鬧,好多人,不過佢地d樓無香港咁高,而且乾淨好多~

跟住去左梁望峰講既Auto-Toilet, 100won咋~不過倩兒俾佢d人聲嚇親呀~(見圖)!一路行行到去梨大,入左間好平既文具店,買左把港幣3元 既剪刀黎整本行程簿(只可惜佢唔可以帶返香港).倩兒好想去梨大既女子大學睇下,但因為入口條路太長,時間又緊逼,最後只好放棄.不過d韓國女仔樣同我地 都好似無乜分別咁啫~無話靚d醜d,可能我係個女仔卦,叫d男仔黎,佢地一定又一大長篇咁講港女與韓女之別.行街幾開心!睇到好多特別既野,好似魚乾餅, 其他小販檔同香港差唔多,不過佢地好多野食,日式,中式,泰式,各式其式,包羅萬有!諗住幫倩兒爸爸買d裴勇俊既相,不過竟然係無既,之後倩兒買左兩張漫 畫相同一件好女仔既衫衫,咁我地就走左喇~9:35搭地鐡返明洞食人蔘雞,搵唔返書介紹個間,是但地入左一間,仲好隱蔽,全間鋪得我地兩個人,都幾好食,不過食到好飽.我地一路食一路諗點去漢城塔,因為地圖無指示,原來鋪頭有個女伙記識講國語既,仲帶埋我地去.臨走既時候我地係到映相,飲左d人蔘酒個人好興,high high地,high到連錢都唔記得俾tim~    

10:30行到腳都跛,終於上到漢城塔既纜車站,搭左架單程既纜車上去,因為我地太遲喇,呢架係尾班車.漢城既夜景真係幾靚~但係都係同香港爭d,因為香港有高樓大廈,韓國d樓好矮,不過香港無塔lor~如果有既話可能會好d~睇完夜景返明洞都成12~本來諗住去明洞汗蒸幕,但係實在太貴喇~之後返酒店整埋本行程簿,人同相機都叉叉電,就休息喇~