Day 2

Print

跟住又一個人出黎幫我地映相~d韓國人都真係幾得意~最後我地問左幫我地映相個邊到可以食魚生,佢就叫我地食佢個間,唔講都唔知原來魚檔裏面有間房仔~我地都係是是旦旦咁揀左條魚,連條魚姓乜都唔知?不過食魚生做早餐都係第一次~食完就行返去搭地鐡,倩兒本來諗住搭的,但我怕危險~    

12:15左右去到樂天(蠶室),幾經辛苦搵到個入口,買左one-day pass!由室外玩起,開頭玩左兩個機動遊戲,覺得一d都唔刺激,仲覺得好悶tim~後來去左排隊玩鬼屋!呢個幾好玩~雖然排隊排左好耐~但係dmood返返黎,排得耐都唔緊要~之後好開心咁玩左兩次室內過山車同跳樓機,個跳樓機好激,落黎有陣風GA~最好玩個機動遊戲係洗衣機,真係衝到落黎咁.之後去左室內玩,真係整得幾靚,我地差唔多每一層既機動遊戲都玩晒~我地仲坐埋個氫氣球tim~係上面拍左短片同好多相~快樂既時間好快過~又要搭地鐡去新村喇~    

9:45左右到達村食烤肉,今次呢間鋪頭又有個人講國語,佢仲知道我地係睇書知道佢地間鋪頭既tim~佢仲問我地借本書黎睇呀~我地呢餐真係食得好豪,食左梁生介紹既牛肉,每人食左成$w41,000,即港幣$270,記住!係每人~而我地只係得兩塊扒同一d配菜~不過d牛肉真係唔錯既~仲有專人同我地燒d牛肉呢!~    

食完去左行東大門,因為倩兒無泳衣呀~韓國d商場開到好夜仲好熱鬧,成條街都係到播音樂,好大聲.同埋佢地既百貨公司有成十層,其實好似香港家樂或者旺中,不過個感覺冇咁逼同多人,因為一層有成幾十間鋪頭,但全層只得十個左右既更衣室,d人唔係鋪頭試身會好d.同埋佢地d衫都同香港好似,我買左件NIKE衫,而倩兒買左件一件頭泳衣,叫極佢買兩件頭都唔肯,俾著我有咁好身材,我一定bikini tim ar~     行到時間都唔記得,好在搭到最後一班地鐡返酒店咋~